Έξυπνη μετακινήση στην πόλη με έμπνευση από τα… μυρμήγκια

229
Έξυπνη μετακινήση στην πόλη

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Aston του Μπέρμιγχαμ ανέπτυξαν ένα λογισμικό για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών των λεωφορείων σε πολυσύχναστες πόλεις, το οποίο αποσκοπεί να βοηθήσει τους στόλους των εμπορικών οχημάτων για να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίου και σε καθαρότερο αέρα.

Η ερευνητικΗ ομΑδα χρησιμοποΙησε μια τεχνικΗ που μιμεΙται τον τρΟπο με τον οποΙο οι αποικΙες των μυρμηγκΙΩν επιλΥουν προβλΗματα και βελτιΩνουν τη συμπεριφορΑ τους.

Για παράδειγμα, κάθε μυρμήγκι «κρατά στο αρχείο του» την καλύτερη διαδρομή που έχει βρει και στη συνέχεια μεταδίδει αυτή τη γνώση σε άλλα μυρμήγκια.

Τελικά, αυτή η νέα γνώση εξαπλώνεται σε όλη την αποικία και «ενημερώνει την τεχνογνωσίας της». Κατά έναν ευφάνταστο τρόπο, κάτι τέτοιο μπορεί να σχετιστεί με τους αλγόριθμους των υπολογιστών, με τους ερευνητές να χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς για να αναπτύξουν «εξυπνότερους αλγόριθμους», μειώνοντας τον αριθμό των αποφάσεων που πρέπει να λάβουν τα μυρμήγκια, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων πλοήγησης του στόλου των λεωφορείων στις πόλεις.

Αλγόριθμοι με βάση τις συνήθειες τροφής των μυρμηγκιών έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και καιρό για την επίλυση προβλημάτων πλοήγησης των οχημάτων. Τώρα, όμως, οι επιστήμονες  ανακάλυψαν πώς να κλιμακώσουν τους αλγόριθμους αυτούς ώστε να ενσωματωθούν σε στόλους που θα λειτουργούν για αρκετές εβδομάδες σε λιγότερο χρόνο σε όλη την πόλη. Με απλά λόγια, οι χρήστες θα μπορούν να τοποθετήσουν το λογισμικό στον φορητό υπολογιστή τους και να λύσουν προβλήματα βελτιστοποίησης στόλου εντός ενός εύλογου χρονικού πλαισίου.

Δοκιμάζοντας την εφαρμογή

Η τεχνολογία δοκιμάστηκε σε πολλές εταιρείες του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας που χρησιμοποιούν στόλους ώστε να τις βοηθήσει στη μείωση της χρήσης του δρόμου. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που εκτελεί εξωτερικές εργασίες συντήρησης σε ιδιοκτησίεςη περνά ένα σημαντικό μέρος της ημέρας διασχίζοντας το οδικό δίκτυο της πόλης. Αυτό συμβάλλει σε υψηλά επίπεδα εκπομπών που αυξάνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Οι ερευνητές, λοιπόν, δοκίμασαν τα αποτελέσματα με την εταιρεία συντήρησης που απασχολούσε έως και 45 οχήματα και 437 θέσεις εργασίας σε διάστημα έξι εβδομάδων.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Aston, παρατηρήθηκε 50% περισσότερη εξοικονόμηση σε σύγκριση με τον αρχικό χρόνο που περνούσε ο στόλος της εταιρείας στο δρόμο.

Η ομάδα μείωσε τις εκπομπές CO2 κατά 4,25 κιλά ανά όχημα την ημέρα, ενώ μετριάστηκαν και οι πιο επιβλαβείς εκπομπές, όπως το οξείδιο του αζώτου κατά 98 gm ανά όχημα την ημέρα. Η τεχνολογία βοήθησε την εταιρεία να κάνει παρόμοια εξοικονόμηση στο κόστος των καυσίμων και να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές στο μισό.