Από το έδαφος θα αναδύονται οι φορτιστές στη Βρετανία

447
έδαφος

Η Τrojan Energy θα δοκιμάσει στη Βρετανία σταθμούς φόρτισης που αναδύονται από το έδαφος στα πεζοδρόμια, δίπλα από θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το συνολικό κόστος για το συγκεκριμένο έργο θα φτάσει τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ, που θα προκύψουν από συγχρηματοδότηση ίδιων πόρων και της Innovate UK.

Κάθε κυλινδρικός σταθμός φόρτισης τοποθετείται μέσα στο έδαφος κα οι οδηγοί που θέλουν να τον ενεργοποιήσουν χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Σύμφωνα με την Trojan Energy, οι σταθμοί μπορούν να είναι έως 22 kW και οι προδιαγραφές του συστήματος επιτρέπουν την ταυτόχρονη λειτουργία έως και 18 σταθμών στην ίδια γραμμή.

Η Trojan Energy ισχυρίζεται επίσης ότι οι σταθμοί φόρτισης είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν και την «αντίστροφη» λειτουργία, βάσει της οποίας τα αυτοκίνητα μπορούν να «επιστρέψουν» την ενέργεια στο δίκτυο- κάτι που ωστόσο, ως τεχνολογία δεν μπορεί να υποστηριχθεί από κανένα σύγχρονο ηλεκτρικό ή plug in υβριδικό αυτοκίνητο ακόμα.

Αυτοi οι σταθμοi φoρτισης συνδυaζονται με το αστικo τοπiο και η Trojan Energy εiναι η μoνη εταιρεiα που ασχολεiται με τη συγκεκριμeνη ιδιαιτερoτητα προκειμeνου να μην υπaρχουν κι aλλα αντικεiμενα τοποθετημeνα στο δρoμο h στα πεζοδρoμια.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα –ίσως και μέχρι το καλοκαίρι του 2021- θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την πιλοτική λειτουργία των αναδυόμενων από το έδαφος φορτιστών.