Καναδάς: Ο χάρτης που «διαβάζει» την έξυπνη πόλη στους κατοίκους της

814

Το σχέδιο για την εταιρεία Sidewalk Labs της Google στο Τορόντο συνεχίζει να δέχεται κριτική, με την εταιρεία να μην έχει δώσει ακόμη σαφή εικόνα ή λεπτομερή εξήγηση για το τι θα περιλαμβάνει η «έξυπνη γειτονιά» στην προκυμαία του Τορόντο. Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι θα υπάρχουν διάφορες μορφές τεχνολογίας αισθητήρων για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καθώς και ευέλικτα και μεταβαλλόμενα κτίρια και νέα συστήματα μεταφοράς.

Το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας όσον αφορά στις έξυπνες πόλεις έχει επικεντρωθεί σε παραδείγματα με υψηλό αντίκτυπο, όπως τα Sidewalk Labs. Ωστόσο, η έξυπνη πόλη υπάρχει γύρω μας, σε διάφορες μορφές και σε διάφορους χώρους, και είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε την όντως «υπάρχουσα έξυπνη πόλη».

Χαρτογραφώντας τις έξυπνες πόλεις

Ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο McMaster University και την Κλινική Samuelson-Glushko του Καναδά δημιούργησε έναν διαδραστικό χάρτη που επιτρέπει στους θεατές να πλοηγούνται στον Καναδά μέσω διάφορων τεχνολογιών της έξυπνης πόλης.

Ο χάρτης καθιστά ορατό το εύρος των στρατηγικών έξυπνης πόλης που έχουν εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον Καναδά, φιλτράροντας τα αποτελέσματα με βάση την τοποθεσία και τον τύπο της τεχνολογίας έξυπνης πόλης και επιτρέπει στους χρήστες να διαβάσουν τις λεπτομέρειες κάθε τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιθανών ζητημάτων προστασίας απορρήτου. Οι κάτοικοι μπορούν επίσης να ανεβάσουν τις δικές τους εμπειρίες και επαφές με τεχνολογίες της έξυπνης πόλης.

Αόρατες τεχνολογίες

Η χαρτογράφηση τεχνολογιών έξυπνης πόλης έχει δείξει ότι πολλές εφαρμογές είναι αόρατες στο κοινό. Για παράδειγμα, οι αισθητήρες παρακολούθησης του θορύβου κυκλοφορίας (Έντμοντον), οι αισθητήρες που καταμετρούν τους ανθρώπους και αναλύουν τις κινήσεις τους σε αστικά περιβάλλοντα (Τορόντο), οι κάδοι απορριμμάτων που προειδοποιούν τις υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων της πόλης για την κατάστασή τους (Winnipeg) και έξυπνα παγκάκια που ενδεχομένως παρακολουθούν δεδομένα από χρήστες (Newmarket).

Πολλές τέτοιες τεχνολογίες δεν αποκαλύπτονται ή κατανοούνται ευρέως, θέτοντας το κοινό σε κίνδυνο για παραβίαση ιδιωτικής ζωής και ανεπιθύμητης παρακολούθησης. Δεν είναι σαφές ούτε καν στους ερευνητές ποια δεδομένα συλλέγονται από αυτές τις συσκευές, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την κατανόηση των πιθανώς αρνητικών τους επιπτώσεων.

Αυτή η αδυναμία αποτελεί βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια προώθησης μιας δημοκρατικής διαδικασίας γύρω από τη δημιουργία χώρων έξυπνης πόλης σε ολόκληρη τη χώρα. Προκειμένου να προωθηθεί η συνομιλία με ουσιαστικό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, καθίσταται επιτακτική η επιδίωξη στρατηγικών εκπαίδευσης του κοινού και εξερεύνησης γύρω από πρακτικές της έξυπνης πόλης.

Η ανάγκη ευαισθητοποίησης του κοινού

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, είναι σημαντικό για τους ερευνητές να επισημάνουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να δει ποιες είναι οι τεχνολογίες έξυπνης πόλης και πού υπάρχουν εντός του χώρου της πόλης. Η γνώση αυτή παρέχει στους ανθρώπους μια απτή συνειδητοποίηση σχετικά με τους χώρους στους οποίους εντοπίζονται αυτές οι τεχνολογίες, χώροι που διαφορετικά θα μπορούσαν να μην είναι ελκυστικοί για το κοινό. Ο χάρτης που δημιούργησαν οι επιστήμονες φτιάχτηκε με σκοπό να επεκταθεί σε αυτό το ζήτημα και να συμβάλει στην εκπαίδευση των πολιτών για τις έξυπνες πόλεις στον Καναδά.

Εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας, υπάρχει ένα αναδυόμενο δίκτυο που κάνει διεξοδική και σημαντική δουλειά σχετικά με τις έξυπνες πόλεις και τις πιθανές αρνητικές τους επιπτώσεις. Τα Digital Justice Lab και Tech Reset Canada πραγματοποιούν πολλές εκστρατείες για να διευρύνουν την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις έξυπνες πόλεις και να επισημάνουν τις ανησυχίες που γεννιούνται από αυτές τις αναδυόμενες αστικές τεχνολογίες. Και οι δύο ομάδες έχουν επικρίνει τα Sidewalk Labs και συνεχίζουν να παρέχουν μια πολύ απαραίτητη, διαφορετική φωνή στον διάλογο.

Πρόσφατα, αυτές οι κριτικές συγκεντρώθηκαν με το #BlockSidewalk, μια εκστρατεία που αποτρέπει την ανάπτυξη του Sidewalk Labs στην προκυμαία του Τορόντο, ενθαρρύνοντας παράλληλα μια δημοκρατική διαδικασία με επίκεντρο τον πολίτη γύρω από εναλλακτικούς αναπτυξιακούς στόχους.

Ο χάρτης των ερευνητών, λοιπόν, επιχειρεί να αποκαλύψει μερικές από τις τεχνολογίες έξυπνης πόλης που έχουν τοποθετηθεί σε πόλεις, ευελπιστώντας και στην επέκταση της χρήσης του στο μέλλον. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι επιστήμονες, «δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική δημόσια συζήτηση ή διαδικασία συγκατάθεσης όταν οι έξυπνες τεχνολογίες της πόλης διατίθενται σε ένα κοινό που παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε άγνοια για την ύπαρξή τους».