Οι ανάγκες των ΑμΕΑ επαναπροσδιορίζουν την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων

2630

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των έξυπνων πόλεων δεν καταφέρνει να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το 60% των ειδικών, η γνώμη των οποίων αποτυπώθηκε σε μια νέα έρευνα που διεξήγαγε το ‘Smart Cities for All’.

Όπως αναφέρεται, μόνο το 18% επιβεβαιώνει ότι οι πρωτοβουλίες έξυπνων πόλεων με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα για τη δυνατότητα πρόσβασης όλων σε κάθε είδους τεχνολογία χωρίς αποκλεισμούς.

Η νέα έρευνα που εστιάζει σε 175 επιχειρηματίες σε πόλεις-πυρήνες τεχνολογίας έδειξε ότι το 43% των ερωτηθέντων είχαν πλήρη κατανόηση της προσβασιμότητας και της ένταξης των προϋποθέσεων και για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες στα δικά τους προϊόντα. Ωστόσο, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων ήταν αβέβαιοι για το εάν τα τεχνολογικά προϊόντα τους θα μπορούσαν να είναι φιλικά προς τα άτομα με αναπηρία.

Οι ανάγκες της κοινότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες πρέπει να μπουν σε πρώτο πλάνο για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων χωρίς αποκλεισμούς

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, το έργο ‘Smart Cities for All’ – «Έξυπνες πόλεις για όλους» προσπαθεί να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο αστικό περιβάλλον.

Σε σχετική αναφορά περιγράφονται πέντε «έργα» και συναφείς δράσεις που μπορούν να κάνουν οι έξυπνες πόλεις για να εισαγάγουν την ένταξη και την προσβασιμότητα αυτών των ατόμων ως μέρος της καινοτομίας. Αυτό περιλαμβάνει την εστίαση στους πολίτες, τις υποδομές, τα οικονομικά στοιχεία, το δίκτυο και την ενίσχυση των δημόσιων στρατηγικών. Επιπλέον, αναλύονται οι επιτυχημένες πρακτικές και γνώσεις από τον δημόσιο τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα.

Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε για να βοηθήσει επιχειρηματίες, καινοτόμες δράσεις και προγραμματιστές που σχεδιάζουν τεχνολογικά έξυπνες λύσεις πόλεων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθώς και διαχειριστές προγραμμάτων έξυπνης πόλης, εκπαιδευτικά ιδρύματα που εστιάζουν στην έρευνα καινοτομίας και σε οργανισμούς για άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες.

Μέχρι στιγμής, οι ιθύνοντες της εργασίας έχουν επικεντρωθεί στις γραπτές μελέτες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίες, όμως, θα πρέπει άμεσα να εισακούσουν τις ανάγκες της κοινότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες.