Ο δήμος Διονύσου στο δίκτυο «Εξυπνων Πόλεων»

695

Ένα μνημόνιο συνεργασίας, που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων «Έξυπνων πόλεων- Smart Cities», υπέγραψε ο Δήμος Διονύσου με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EKPA).

Ο δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης και η αν. καθηγήτρια και αν. πρόεδρος του Tμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου, Αθανασία Αλωνιστιώτη, επικύρωσαν τη συνεργασία των δύο πλευρών, που προβλέπει μεταξύ άλλων τον συντονισμό των αναπτυξιακών και ερευνητικών δράσεων του Δήμου και του ΕΚΠΑ, αναφορικά με την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών και εφαρμογών «Smart Cities», την από κοινού υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης των κοινών αναπτυξιακών/ερευνητικών δράσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ και της χώρας, τη δημιουργία κοινών διαμοιραζόμενων υποδομών για την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών «Έξυπνων πόλεων – Smart Cities», την εκπαιδευτική συνεργασία όπου απαιτείται, τον συντονισμό των δράσεων γύρω από θέματα διάδοσης και εκλαΐκευσης των τεχνολογιών και των αποτελεσμάτων τους στο ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την από κοινού συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια ή άλλες συναφείς εκδηλώσεις κλ.π.

«Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διονύσου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπογραμμίζει με έμφαση τη σταθερή απόφασή μας να μετατρέψουμε την περιοχή μας σε μία πραγματικά έξυπνη πόλη», δήλωσε ο κ. Καλαφατέλης.

Από τη δική της πλευρά η κ. Αλωνιστιώτη τόνισε μεταξύ άλλων: «Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας σηματοδοτεί για την ερευνητική μας ομάδα, την ευκαιρία να προσφέρουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις εφαρμογές “Έξυπνων Πόλεων” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες είχαμε σημαντική συμμετοχή στην ανάπτυξη τους μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στον Δήμο Διονύσου να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για μια βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη της περιοχής