Πώς ανακυκλώνουμε τα κουτιά των δημητριακών

869

Τα κουτιά των δημητριακών είναι εύκολο να ανακυκλωθούν, αλλά τι ισχύει για τις σακούλες μέσα στα κουτιά που διατηρούν τα δημητριακά φρέσκα; Μπορούν να ανακυκλωθούν; Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απάντηση είναι ναι. Ας γίνουμε, όμως, λίγο πιο συγκεκριμένοι.

Πώς να ανακυκλώσετε κουτιά δημητριακών

Τα κουτιά των δημητριακών είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ χαρτόνι που είναι πολύ εύκολο να ανακυκλωθεί. Επομένως, μπορείτε να ανακυκλώνετε τα κουτιά των δημητριακών σας με άλλα προϊόντα χαρτιού, όπως εφημερίδες, φακέλους και άλλα κουτιά τροφίμων. Σημαντικό είναι να σκίζετε σε κομμάτια τα κουτιά πριν τα τοποθετήσετε στον κάδο ανακύκλωσης, καθώς έτσι θα καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και θα περάσουν πιο εύκολα από τα μηχανήματα ανακύκλωσης.

Οι επιλογΕς εΙναι πολλΕς και οι δημιουργικΕς χρΗσεις ακΟμα περισσΟτερες. Το μΟνο που χρειΑζεται είναι λΙγη φαντασΙα και οικολογικΗ συνεΙδηση!

Πώς να ανακυκλώσετε τις σακούλες των δημητριακών

Οι περισσότερες σακούλες που περιέχουν τα δημητριακά είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, γνωστό ως HDPE. Αυτός ο τύπος πλαστικού μπορεί να ανακατασκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί εκ νέου σε πλαστικές σακούλες, να μετατραπεί σε πλαστικά μπουκάλια, ξυλεία, σωλήνες και διάφορα άλλα προϊόντα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι όλες οι πλαστικές σακούλες δημητριακών που ρίχνετε στην ανακύκλωση πρέπει να είναι στεγνές και να μην περιέχουν δημητριακά. Βεβαιωθείτε, λοιπόν, ότι έχετε αδειάσει πολύ καλά την σακούλα πριν την πετάξετε στον κάδο της ανακύκλωσης. Δεν χρειάζεται να ξεπλύνετε τη σακούλα με νερό, αλλά μπορεί να τη σκουπίσετε με μια πετσέτα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

Πώς να επαναχρησιμοποιήσετε τα κουτιά και τις σακούλες δημητριακών

Το χαρτόνι της συσκευασίας των δημητριακών έχει ιδανικό βάρος αλλά και μοτίβα για χειροποίητες δημιουργίες για εσάς και τα παιδιά. Επίσης, οι πλαστικές σακούλες που περιέχουν τα δημητριακά είναι καλής ποιότητας, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να τις χρησιμοποιείτε, είτε για τη διατήρηση των λαχανικών στο ψυγείο, είτε για την κάλυψη των τροφίμων μέσα στα μπολ. Οι επιλογές είναι πολλές και οι δημιουργικές χρήσεις ακόμα περισσότερες. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη φαντασία και οικολογική συνείδηση!