Η Έξυπνη Πόλη σώζει χρόνο μέσω της τεχνολογίας προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής στον πολίτη

753

Το μοντέλο της Έξυπνης Πόλης έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο και σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του.
«Η ανάπτυξη δικτύων Smart Cities είναι σαφές ότι θα αλλάξει την ζωή μέσα στις πόλεις όπως την ξέραμε μέχρι τώρα – η πρόβλεψη είναι ότι από το 2025 οι μετακινήσεις μέσα στις πόλεις δεν θα χρειάζονται καθόλου την οδήγηση και το αυτοκίνητο, για παράδειγμα. Το μοντέλο της Έξυπνης Πόλης έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο και σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του με τρόπο που να διασφαλίζει την ποιότητα ζωής, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και αειφόρα λογική. Όλα τα βήματα που γίνονται και στην Ελλάδα και αλλού στον κόσμο με έξυπνες εφαρμογές εξυπηρέτησης του πολίτη στοχεύουν σε μια πλήρη Έξυπνη Πόλη η οποία θα έχει υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη, θα στοχεύουν στην βέλτιστη διαχείριση πόρων αλλά και απορριμμάτων, δημιουργώντας ένα καθαρό περιβάλλον για μια βιώσιμη κοινωνία. Η θέση του Δημάρχου στην Έξυπνη Πόλη έχει πολλά χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου manager ο οποίος θα διαχειριστεί με επιτυχία τα θέματα του δημότη – πελάτη. Η Έξυπνη Πόλη σώζει χρόνο μέσω της τεχνολογίας προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής στον πολίτη».

Η θEση του ΔημAρχου στην Eξυπνη ΠOλη Eχει πολλA χαρακτηριστικA ενOς επιτυχημEνου manager ο οποIος θα διαχειριστεI με επιτυχIα τα θEματα του δημOτη – πελAτη.

—Uri Ben Ari. Σύμβουλος σε θέματα Έξυπνων Πόλεων.
Ο Uri Ben-Ari έχει περισσότερα από 25 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας, μεταξύ άλλων στις κορυφαίες εκτελεστικές θέσεις. Εξετάζει την έννοια της έξυπνης πόλης για περισσότερα από τρία χρόνια και έχει συμβουλευθεί τέσσερις ισραηλινές πόλεις για τα έξυπνα σχέδια της πόλης. Ο Uri είναι επίσης ο ιδρυτής του Ισραηλινού Ταμείου Αθηνών, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που εξουσιοδοτεί τους εκπαιδευτικούς στο Ισραήλ, παρέχοντάς τους φορητούς υπολογιστές, tablet και iPad.