Το νησί του Άη Στράτη γίνεται «πράσινο» με τεχνολογία TESLA

863

Με τεχνολογία TESLA θα πρασινίσει τo νησί του Άη Στράτη, το μικρό νησάκι του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς η Αμερικανική εταιρεία θα προμηθεύσει στον οικισμό τις μπαταρίες αποθήκευσης του υβριδικού σταθμού που ανέλαβε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η εταιρεία ανακηρύχθηκε πρόσφατα μειοδότης στο  διαγωνισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 7,7 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών κατασκευής του υβριδικού συστήματος και υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης για 12 έτη. Η διάρκεια της κατασκευής εκτιμάται στους 25 μήνες.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός υβριδικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο νησί του Αγ. Ευστρατίου, που θα αποτελείται από μία ανεμογεννήτρια, έναν φωτοβολταϊκό σταθμό, συσσωρευτές αποθήκευσης και Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει επίσης εξασφαλίσει συνεργασία και με άλλους προμηθευτές όπως είναι η γερμανική Enercon για τον εξοπλισμό της ανεμογεννήτριας, η «Σταυρόπουλος Α.Ε.» για τον φωτοβολταϊκό σταθμό, η Schnider Electric για τους μετασχηματιστές καθώς και η ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α.Ε. για το κεντρικό σύστημα ελέγχου ενέργειας.

Για το υλοποίηση του έργου, προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης για τον οικισμό του Άη Στράτη, το οποίο θα είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί το σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων του νησιού. Το σύστημα τηλεθέρμανσης θα περιλαμβάνει κεντρικές μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης θερμότητας (δεξαμενές θερμού νερού), καθώς και το δίκτυο διανομής της θερμικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η θερμική ενέργεια που θα παράγεται, αναμένεται να καλύψει τις συνολικές ανάγκες θέρμανσης και θερμού νερού χρήσης στα κτήρια ολόκληρου του οικισμού του Αγ. Ευστράτιου.

Τα δύο υποσυστήματα θα συνεργάζονται και θα λειτουργούν ως ένα. Στόχος είναι η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού σε ποσοστό μεγαλύτερο από 85% και παράλληλα η μεγιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών του οικισμού σε θέρμανση και σε θερμό νερό χρήσης, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.